Návrhy zahrad a veřejné zeleně

PROJEKCE ZAHRAD

Naše firma nabízí komplexní poradenské a projekční služby v oboru zahradní architektury, návrhů zahrad a veřejné zeleně v Jihočeském kraji. Při navrhování zahrad a veřejné zeleně vycházíme z požadavků zákazníka, celkového prostředí, architektury budov a přírodních podmínek.


Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je návrh Vaší nové zahrady. Skládá se z několika výkresů, textových částí, fotografické inspirace a 3D vizualizací. Tato dokumentace obsahuje všechny potřebné informace k realizaci Vašeho "ráje". Fáze projektové dokumentace:

  • Seznámení se s Vašimi požadavky, ideální představou a s projektovaným prostorem. Toto vše si řekneme na první konzultaci a pokud nemáte představu o tom jak by měla Vaše zahrada vypadat, je naší prací zjistit co Vám bude nejvíce vyhovovat a kde se Vám bude nejlépe žít. Dalším detailem je i řešený prostor a po skloubení všech těchto priorit se vytváří pokaždé originální zahradní úprava.
  • Než začneme tvořit Váš ráj, je třeba důkladně zaměřit stávající stav, případných objektů a vegetace.
  • Vytvoření prvotní studie architektonického řešení ukazuje jakým směrem se budeme ubírat. Jde o vytvoření představy jak bude zahrada, popřípadně veřejná zeleň vypadat, kde bude umístěné posezení, terasy, cesty, prvky zahradní architektury aj. 
  • Pro lepší představu architektonického řešení je k projektové dokumentaci předkládaná i 3D vizualizace.
  • Další částí pojektu je takzvaný "Osazovací plán rostlin". Zde jsou navrženy jednotlivé rostlliny, tak jak jste si je při konzultacích vybrali. Pro lepší představu je k osazovacímu plánu přikládaná i fotografická prezentace rostlin. Spolu se seznamem rostin je tato část důležitá pro následnou realizaci.
  • V závěru projektu řešíme všechny navržené technické prvky, aby vznikla ucelená a detailní dokumentace. Většinou se zabýváme konkrétní podobou zpevněných povrchů (terasy, cesty), obrubníků, dřevěných a kamenných prvků drobné zahradní architektury (pergoly, treláže, altány, zídky..), mobiliáře, vodních děl či osvětlení. 
  • Po ujasnění všech detailů přesně spočítáme potřebné množství materiálů, prvků a rostlin, na jehož základě vzniká tzv. výkaz výměr a počtů. Ten slouží jako podklad pro vytvoření cenové nabídky. Průvodní zpráva objasňuje výkresovou část a umožňuje předejít případným nedorozuměním. Její součástí je doporučená technologie založení vegetačních úprav a následné údržby zahrady.  

Dotace a granty

Nabízíme veřejnému a soukromému sektoru dotační poradenství.

Pokud si od nás necháte vytvořit projekt, ochotně Vám v ceně projektu vyřídíme žádost o dotace a granty.